in ,

ธนบัตรที่ระลึก ในรัชกาลที่ 9 มีครบหรือยัง ลองเช็คดู…?

ธนบัตรที่ระลึก ในรัชกาลที่ 9 มีครบหรือยัง ลองเช็คดู…?

นักสะสมธนบัตรทั้งหลาย สะสมกันครบหรือยัง หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสวรรคตก็ทำให้ชาวไทยโศกเศร้าเสียใจกันเป็นอย่างมาก และอยากจะหา ธนบัตรที่ระลึก ต่างๆ ที่ได้ทำขึ้นมาในรัชกาลที่ 9 มาเก็บไว้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึก ซึ่งได้จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคล รวมทั้งหมด 18 ครั้ง (22 แบบ) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ จึงทำให้เป็นเทรนด์ที่กำลังมา นตอนนี้ เรามาลองเช็คกันดีกว่าว่าเรามี ธนบัตรที่ระลึก ใบไหนและ ยังไม่มีใบไหนกันบ้าง
มัชรูมทราเวลได้รวบรวม ธนบัตรที่ระลึก ในรัชกาลที่ 9 มาให้ทุกคนได้ดูกัน พร้อมกับความหมายของธนบัตรแต่ละใบที่ได้ทำการผลิตออกมาว่าคืออะไร สวยงามขนาดไหนมาดูกันเลย

ครั้งที่ 1 บัตรธนาคารใบนี้ผลิตขึ้นมาเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 บริบูรณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530

pic_1pic_2
บนธนบัตร ด้านหน้า จะเป็นภาพ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ทรงฉลองพระองค์ครุย ประทับเหนือ พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ส่วน ด้านหลัง ธนบัตรจะเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทับท่ามกลางพสกนิกรรายล้อม เป็นธนบัตรที่ระลึกที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้จริงๆ ค่ะ
ราคาขายอยู่ที่ 60 บาท จ่ายแลก วันที่ 8 ธันวาคม 2530

ครั้งที่ 2 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533

pic_3
ธนบัตรที่ระลึก 50 บาท และ 500 บาท สองชนิดนี้มีขนาดและลักษณะเหมือนกันกับ 50 บาท และ 500 บาท แบบที่ 13 ต่างกันที่ลายน้ำเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบนมราชชนนี คู่กับเลขไทย 90 ซึ่ง 2 ชนิดนี้มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ แถมใต้ลายน้ำยังมีคำว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 90 พรรษา และในเนื้อกระดาษฝังเส้นใยไหมสีม่วงอ่อน มีคำว่า “ทรงพระเจริญ” อีกด้วย
จ่ายแลก วันที่ 22 ตุลาคม 2533

ครั้งที่ 3 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

pic_4
pic_5ธนบัตรที่ระลึกครั้งที่ 3 มีลักษณะเหมือนแบงค์ 1000 แบบ 14 แตกต่างกันที่ลายน้ำเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใต้ลายน้ำมีคำว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2535
ด้านหน้า บนธนบัตรด้านหน้าที่เด่นๆ ข้างขวาจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทางเครื่องแบบจอมทัพ พิมพ์ด้วยสีเทาเข้ม บนลายประดิษฐ์และลายพื้น สีฟ้า สีเขียว สีเทา สีแสด และม่วง
บนธนบัตร ด้านหลัง ที่เด่นๆ ตรงกลางมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิมพ์ด้วยสีเทาเข้มอมน้ำเงินทับอยู่บนลายพื้นสีส้มและสีเขียว
จ่ายแลก วันที่ 10 สิงหาคม 2535

ครั้งที่ 4 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในวาระครบ ๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง

pic_6

ธนบัตรครั้งที่ 4 มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 10 บาท แบบ 12 ต่างกันที่บริเวณตอนกลางของขอบล่างด้านหน้าธนบัตรมีคำว่า 120 ปี กระทรวงการคลัง วันที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2538 ลักษณะพิเศษคือ ตอนกลางของขอบล่างด้านหน้าธนบัตร มีคำว่า “120 ปี กระทรวงการคลัง วันที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2538” พิมพ์ด้วยสีน้ำตาล
จ่ายแลก วันที่ 11 เมษายน 2538

ครั้งที่ 5 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

pic_7pic_8
ธนบัตรครั้งที่ 5 มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 14 ต่างกันที่มีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี แทน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9
จ่ายแลก วันที่ 6 มิถุนายน 2539
pic_9pic_10
ธนบัตรที่ระลึก แบบพิเศษ มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบ 13 ต่างกันที่พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์ และมีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี แทนลายกระจัง พิมพ์ที่ประเทศออสเตรเลีย
จ่ายแลก วันที่ 3 ธันวาคม 2539
pic_11pic_12 ธนบัตรที่ระลึกแบบพิเศษ ชนิดราคา 500 บาท พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์และผนึกฟอยล์สีทองพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ไว้มุมขวาบนของธนบัตร
ด้านหน้า ของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง ด้านหลัง ของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ขณะทรงงาน และภาพเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่าง ๆ
จ่ายแลก วันที่ 9 กรกฎาคม 2539 ราคาขายอยู่ที่ 1,100 บาทพร้อมแผ่นพับผ้าไหม

ครั้งที่6 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

b61

Cr.bot.or.th
Cr.bot.or.th

มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท แบบ ๑๕ ต่างกันที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ แทน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙

ครั้งที่ 7 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี
pic_15

ธนบัตรนี้มีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนมีลายน้ำเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 คู่กับพระราชินีนาถ ซึ่งมีความโปร่งแสงพิเศษ ภาพธนบัตรด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. คู่กับตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภาพธนบัตรด้านหลัง เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์ ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
จ่ายแลก วันที่ 8 พฤษภาคม 2543

ครั้งที่ 8 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย

pic_16ตัวธนบัตร ด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คู่กับพระบาทสมเด็จ
ตัวธนบัตร ด้านหลัง พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดสากล มีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 1 ชนิดราคา 100 บาท มีลักษณะพิเศษคือ เนื้อกระดาษสีขาว มีลายน้ำรูปไอราพต มื่อส่องธนบัตรกับแสงแดดมองเห็นได้ทั้งสองด้าน
ราคาขายอยู่ที่ 100 บาท จ่ายแลก วันที่ 9 กันยายน 2545

ครั้งที่ 9 ธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
pic_17

ภาพด้านหน้า ของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย
ภาพด้านหลัง ของธนบัตรเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี
ลักษณะพิเศษเป็นการพิมพ์แนวตั้ง เนื้อกระดาวสีขาว มีลายน้ำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อเอาไปส่องกับแสงสว่าง ตัวเลขไทย 100 ด้านมุมขวาล่างพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีทองเมื่อพลิกเอียงธนบัตรจะเห็นเป็นสีเขียว ราคาขายอยู่ที่ 200 บาท จ่ายแลก วันที่ 4 สิงหาคม 2547

ครั้งที่ 10 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงาน ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพุทธศักราช 2549
pic_18

ภาพด้านหน้า ของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ณ พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย และทอดเครื่องราชูปโภคบรมราชอิสริยยศ
ภาพด้านหลัง ของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ และภาพเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ราคาขายอยู่ที่ 100 บาท จ่ายแลก วันที่ 9 มิถุนายน 2549

ครั้งที่ 11 ธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
pic_19

ภาพธนบัตร ด้านหน้า เบื้องซ้ายมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพประธาน ตอนกลางของธนบัตรชนิดราคา 1 บาท มีภาพการเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี 2493 ชนิดราคา 5 บาท มีภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ในพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบพระนักษัตร ในปี 2506 และชนิดราคา ๑๐ บาท มีภาพการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในปี 2549 เรียงตามลำดับ ภาพธนบัตร ด้านหลัง เป็นภาพลำดับเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายในโครงตัวเลขไทย ” 9 ”
ราคาขายอยู่ที่ 100 บาท พร้อมแผ่นพับ จ่ายแลก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550

ครั้งที่ 12 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553pic_20

ภาพธนบัตร ด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ
ภาพธนบัตร ด้านหลัง เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงโบกพระหัตถ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พุทธศักราช 2549 ตอนล่างของธนบัตรมีข้อความ “ราชาภิเษกสมรสครบ 60 ปี 28 เมษายน 2553” และ “บรมราชาภิเษกครบ 60 ปี 5 พฤษภาคม 2553” จ่ายแลก วันที่ 4 พฤษภาคม 2553

ครั้งที่ 13 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
pic_21

ภาพธนบัตร ด้านหน้า เป็นพระบรฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์บนลายพื้นสีเหลือบทอง เป็นภาพประธาน มีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ในฟอยล์สีเงิน ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระครุฑพ่าห์ และลายไทย เป็นภาพประกอบ ภาพ ด้านหลัง ธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาพประธาน และมีภาพพระราชกรณียกิจ ได้แก่ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงปลูกหญ้าแฝก แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภาพเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และภาพกังหันน้ำชัยพัฒนา แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำ ภาพที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ได้แก่ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงเป่าแซกโซโฟน แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ภาพเครื่องบินทำฝนหลวงด้วยเทคนิคโจมตีเมฆฝนแบบซูเปอร์แซนด์วิช แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นภาพประกอบ
ราคาขายอยู่ที่ 200 บาท พร้อมแผ่นพับ จ่ายแลก วันที่ 2 ธันวาคม 2554

ครั้งที่ 14 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

pic_22

ด้านหน้าของธนบัตรเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ด้านหลังของธนบัตรเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ราคาขายอยู่ที่ 100 บาท จ่ายแลก วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ครั้งที่ 15 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

pic_23

ภาพด้านหน้า ของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นภาพประธาน มีลายน้ำอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” ภายใต้พระมหามงกุฎ โดยอักษร “ก” มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง ภาพด้านหลัง ธนบัตรเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นภาพประธาน โดยมีภาพพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เป็นภาพประกอบ ในเนื้อกระดาษฝังแถบสีฟ้าซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร โดยมีบางส่วนปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังธนบัตร ภายในแถบสีฟ้ามีตัวเลขอารบิก “80” ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรูปดอกกุหลาบเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
ราคาขายอยู่ที่ 120 บาท พร้อมแผ่นพับจ่ายแลก วันที่ 9 สิงหาคม 2555

ครั้งที่ 16
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
pic_24

ภาพธนบัตรที่ระลึกครั้งที่ 16
ด้านหน้า เป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ด้านหลัง ธนบัตรเป็นภาพพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นภาพประธาน และเชิญพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปยังสถานีพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ภาพตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ภาพดอกจำปีสิรินธรและดอกม่วงเทพรัตน์ เป็นภาพประกอบ
ราคาขายอยู่ที่ 100 บาท จ่ายแลก วันที่ 2 เมษายน 2558

ครั้งที่ 17 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
pic_25

ธนบัตรครั้งที่ 17
ภาพด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ภาพด้านหลัง เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี
ราคาขายอยู่ที่ 100 บาท จ่ายแลก วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ครั้งที่ 18 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

pic_26

ภาพด้านหน้า ธนบัตรเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ภาพด้านหลัง เป็นภาพพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นภาพประธาน โดยมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ภาพโขนพระราชทาน ชุด จองถนน ภาพกระเป๋าย่านลิเภาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และภาพพรรณไม้ในพระนามาภิไธย คัทลียาควีนสิริกิติ์และกุหลาบควีนสิริกิติ์
ราคาขายอยู่ที่ 500 บาท จ่ายแลก วันที่ 12 สิงหาคม 2559
รีบเช็คกันเลยว่ามี ธนบัตรที่ระลึก ครบกันรึป่าวเอ่ย? ทั้งหมดมี 18 ครั้ง 22 ชุด นะคะ มีไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะ จะมีเพียงแค่ 1 ใบ หรือจะมีครบทุกชุดก็ไม่สำคัญ เพราะไม่ว่ายังไงพ่อหลวงของเราก็อยู่ในใจของคนไทยทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะ

ที่มาข้อมูลและภาพจาก bot.or.th ,thaitribune.org และ compare.asia

รวบรวมธนบัตรที่ระลึกในรัชกาลที่ 9 พูดถึงจุดเด่น ที่มาของการผลิต รายละเอียดในธนบัตร , ความหมาย , ราคาธนบัตร, ราคาขาย และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านทั้งตามแพทเทิร์นและอื่นๆที่ผู้ขียนคิดว่าเป็นปรโยชน์ต่อผู้อ่าน


 ชอบ บทความ มัชรูมทราเวล ทำไงดี…?
1.กดแชร์ต่อ ให้เพื่อนอ่านบ้าง
2. คลิก Likeและติดตามเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/mushroomtravel/

—————

Mushroom Travel มีโปรแกรม ทัวร์ ให้เลือกมากที่สุด
โทร. 02-105-6234 (30 คู่สาย)
[email protected]
Line id : @mushroomtravel

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments